Pompy do montażu poza stawem
eco-Tec2 | eco-Tec2 plus
Maksymalnie zmniejszona! Super wydajna pompa
do montażu poza stawem!
Energooszczędna pompa przeznaczona do pracy z filtrem,
zasilenia potoku, jak i innych zastosowań. Stabilna podstawa
do instalacji na zewnątrz stawu.

eco-Tec2

Przeznaczenie:

  •  kaskady
  •  potoki
  •  praca z filtrem
  •  cyrkulacja wody
  •  stawy kąpielowe
  •  instalacje

powierzchniowe
wymaga oddzielnego filtra nie będącego
na wyposażeniu

eco-Tec2 4