Wielokomorowy filtr z cyrkulacyjnym obiegiem wody do stawów
niezarybionych i zarybionych karpiami koi o pojemności aż do
100000 l.

Centro-Fil 1

Filtry do zarybionych oczek wodnych: wszechstronne i skuteczne Małe, zarybione oczka wodne są szczególnie mocno zanieczyszczone.
Aby nadążyć za szybkim tempem procesów metabolicznych zamieszkującej zbiornik fauny, systemy filtrujące muszą pracować z dużą prędkością przepływu.
Do 
przeprowadzenia prawidłowej filtracji pływających zanieczyszczeń potrzebne są komory wirowe o dużych rozmiarach.
Zamiast 
stosowania filtracji wielokomorowej, do oczek wodnych stosowane są filtry Centro-Fil. W odróżnieniu od filtrów szeregowych, w filtrach tego typu komory filtrujące ułożone są okrężnie, co pozwala uzyskać więcej miejsca dla komory wirowejo dużej średnicy.
Centralnie 
w komorze wirowej umieszczona jest kolumna odpływowa. Takie rozwiązanie pozwala na zwolnienie prędkości przepływu dużej masy wody i opadnięcie zanieczyszczeń na dno komory.
Dalsze spowolnienie 
prędkości przepływu wody można uzyskać poprzez zastosowanie opcjonalnego wkładu filtrującego do komory wirowej VORTEX. Następnie filtrowanie odbywa się w dodatkowych czterech komorach, w taki sam sposób jak w przypadku standardowego filtra szeregowego.
Dzięki kompaktowym rozmiarom filtry z serii Centro-Fil idealnie nadają się do montażu w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
Ponadto filtry te znakomicie nadają się do pracy w trybie grawitacyjnym.

Centro-Fil 2