Małe oczka wodne: zwalczanie substancji odżywczych
Najlepszym sposobem na utrzymanie czystości w oczkach wodnych jest stosowanie wielokomorowych systemów filtracyjnych.
Systemy te pozwalają na rozkład nadmiernych ilości substancji odżywczych; w szczególności związków azotu; przeprowadzany w postaci wieloetapowego procesu po uprzednim mechanicznym
oczyszczeniu wody. Faza oczyszczania mechanicznego odbywa się przy użyciu szczotek filtracyjnych pierwszej komory filtra
szeregowego Uni-Fil. Następne komory zawierają specjalnie przetestowane warstwy filtrujące, w których osadzają się bakterie nitryfikacyjne.

uni fil